Přesná pravidla hry

Pravidla hry platí za všech okolností, pokud není zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně organizátory stanoveno jinak.
Změny pravidel oproti minulým ročníkům jsou zvýrazněny odlišnou barvou.


Organizace hryKdy a kde?

Hra začíná v pátek 1. října 2010 v 17:30 u zastávky Chaloupky na travnaté ploše v Brně-Komíně: 49°13'22.6"N, 16°33'24.8"E. Na start se však dostavte raději o 20–30 minut dřív (aspoň 1 zástupce starší 18 let za tým).
Na vítěze čekáme v cílovém shromaždišti do 12 hodin, v případě, že do té doby nikdo do cíle nedorazí, nejpozději do 13. První výsledky se dozvíte na místě, úplný seznam pak bude vystaven na webu.
Shromáždění týmů po hře je vítáno – budeme rádi, když přijdete i v případě nedokončení hry. Můžete nám sdělit své zážitky, šifry vysvětlíme a setkáte se s ostatními účastníky…


Popis hry

Hra se skládá z 14 stanovišť včetně startu a cíle. Pozor – řešení poslední šifry vedoucí do cíle a cílového hesla se boduje zvlášť. Na většině stanovišť je obsluha, která vydává zadání a příslušné nápovědy oproti prokázání se kartou týmu. Každý tým smí dostat pouze předepsaný počet kopií šifry (typicky jednu nebo dvě).
Vyluštěním šifry nebo úkolu získá tým vždy informaci o poloze dalšího stanoviště. Součastí řešení šifry může být heslo, které je třeba sdělit organizátorovi na následujícím stanovišti. Cílem hry je projít všechna stanoviště a dojít do cílového shromaždiště (do cíle musí dorazit aspoň 2 osoby a karta týmu).
Tým je povinen nalepit svou nálepku (obdrží na startu) s čitelným časem příchodu a aktuálním počtem bodů na listinu týmů k tomu určenou. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, je vhodné, aby se týmy rozptýlily, nehleděly si do řešení a neposlouchaly ostatní.
Otevírací doba obsluhovaných stanovišť bude taková, aby zkušení šifrovači nemuseli čekat, a také dostatečně dlouhá na to, aby stihly i pomalejší týmy dojít. (otevírací doby stanovišť budou v kartě týmu). Několik posledních stanovišť bude otevřeno až do závěru hry. Všechny důležité informace naleznete i na kartě týmu, kterou obdržíte na startu.
Výsledkem poslední šifry je smysluplné heslo. Toto heslo řeknete organizátorovi v cíli, který si zapíše váš čas.
Ke kódování textu se používá standardní latinka o 26 písmenech (A=1, …, Z=26), pokud není uvedeno jinak nebo z podstaty šifry neplyne něco jiného. K vyluštění šifry je obvykle potřeba logicky přemýšlet, zkoumat souvislosti v textu, obrázku nebo různých částech šifry, odhadovat podobu a uspořádání výsledku, mít všeobecný přehled, provést více kroků, atd.
Pokud si budete jisti, že jste na správném místě, ale šifra tam nebude, zavolejte organizátorům na číslo 777 084 775 nebo 607 235 727 (Paja), tahle situace by ale neměla nastat.


Bodování a nápovědyCo musíte dodržovat

RegistracePlatba startovného

Prosíme, pošlete nám 150 Kč na bankovní účet číslo 2500021456/2010. Pro identifikaci vašeho týmu uveďte číselný řetězec jako variabilní symbol, který zjistíte po přihlášení. Pro jistotu také vepište do zprávy pro příjmce řetězec "INULA" a název vašeho týmu. Stav účtu budeme pravidelně kontrolovat. Zaplacení nebudeme potvrzovat emailem, informaci, zda vaše platba dorazila na náš účet zjistíte na přehledu týmů. Prosíme, buďte trpěliví – zpracování vaší platby může trvat několik dnů v bance i u nás.


„První zásada je, že nesmíš klamat sám sebe – a ty jsi ten, koho oklameš nejsnáz.“
– Richard Feynman

Poslední aktualizace stránek: 16. VII. 2018

Minimální rozlišení k prohlížení těchto stránek je 1280×800.
Hostováno na sifrovacky.cz
Copyright © iNula Team 2006–18.